YTE1MG
logo

Revize Elektro
Obolecký

Vítejte

Provádím revize po celém území ČR převážně ve městě Lázně Bohdaneč a přilehlých obcích, nabízím letité zkušenosti, měření termokamerou, přehledné počítačové zpracování dat, kvalitní a rychlé provedení práce.

banner
Pro zákazníky také poskytuji drobné opravy při provádění revizí v Lázních Bohdaneč (jsou-li časově méně náročné), díky tomu zákazník ušetří za další výjezd elektrikáře a obdržení revizní zprávy bez závad ohrožujících bezpečnost.


Revize elektroinstalace

Pravidelné dodržovaní kontrol a následných periodických revizí elektrických zařízení Vám přinese zvýšení provozuschopnosti a bezpečnosti Vaší elektroinstalace. Povinnost provádět revize určuje zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon.

Nabídka revize elektroinstalací:
- Revize elektroinstalací na stavbách
- Revize elektroinstalací v domácnostech
- Revize elektroinstalací v obytných domech
- Revize elektroinstalací v institucích
- Revize elektroinstalací ve firmách


Revize elektrospotřebičů a ručního nářadí

Pokud máte ve své firmě/provozovně elektrické spotřebiče a el. ruční nářadí, měli byste vědět, že na ně je daná zákonná povinnost dodržovat revize (revize dle ČSN 33 1600 ed.2) těchto elektrospotřebičů, dle platných směrnic či norem ČSN, týká se i pronajímaných zařízení. Díky pravidelným kontrolám se sníží riziko úrazu el. proudem a předejdete případným škodám.


Revize hromosvodů

Hromosvod, bleskosvod, vnější ochrana, nebo jak chceme říkat technickému zařízení pro ochranu před bleskem je jedním z mála technickým zařízením, které přes stáří mnoha desetiletí, stále vyvolává mnoho diskusí. V běžných objektech se musí revize provádět každých 5 roků (zbudovaných dle ČSN 34 1390, platnost pak dle ČSN 33 1500) a v nebezpečných prostorách i četněji. Záleží na typu využití objektu, materiálech a normě, dle které byla ochrana před bleskem konstruována. V případě novější ČSN EN 62305 dle třídy LPS 1-4roky a vizuální kontroly.


Revize strojních zařízení

Za „strojní zařízení“ se považuje „stroj“, kterým je výrobek sestavený ze součástí nebo částí, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů a ostatních částí, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu.


Revize pro připojení odběrného místa (elektroměru)

Provádím revize elektroinstalace a připojení elektrických spotřebičů pro připojení odběrného místa, případně změny hlavního jističe před elektroměrem a pro změnu sazby. Pro připojení nebo změnu odběrného místa v distribuční síti ČEZ Vám, kromě revizní zprávy, vystavím i potvrzení o vydání zprávy o revizi pro snadnější komunikaci s distribuční společností.


Revize termokamerou - Měření teplot instalačních přístrojů a rozvaděčů

Při revizích provádím i měření termovizní technikou pro možné odhalení závad, které nelze běžným měřením zjistit. Termosnímky při revizi často odhalují přehřívající se zařízení, přechodové odpory (např. nedotažené kontakty) a jiskřiště uvnitř přístrojů.

  • Parametry kamery:
  • Teplotní rozsah: -10 až 150 °C
  • Teplotní citlivost: < 0,1 °C
  • Rozlišení IR snímače: 80 x 60 bodů
  • Rozlišení snímku: 1080 x 1440 pixelů
  • Duální foto: Termosnímek +5 Mpx originál foto